นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม เจอเสี่ยเป๋าหนักยื่นขอเสนอ ขอเย็ดทีนึง จะจ่ายให้ทุกเทอม

Comments are closed.